Pradu Block Shell Snare
SIZE: 14"x7"
 

SPECIFICATION:

ใบนี้เป็นงานพิเศษระหว่าง เมฆา กับ Momantis ผู้ผลิตกลอง custom รุ่นบุกเบิกของเมืองไทย
ตัวถังรุ่นนี้เป็น Block shell ไม้ประดู่ไทยที่ทาง Momantis ทำขึ้นในช่วงปี 2547
ปัจจุบันทาง Momantis ไม่ได้ทำกลองแล้ว ทางเมฆาได้รับโอกาสในการนำตัวถังที่เหลืออยู่มาทำเป็นกลองสแนร์
โดยทางเมฆานำมาทำ Bearing edge และ snare bed ในแบบฉบับของทางเมฆา รวมถึงใส่อะไหล่ที่เป็นมาตรฐานของเมฆา

กลองสแนร์รุ่นพิเศษนี้จะมีจำนวนจำกัด เพียงสแนร์ 12"x7" 2 ใบ และ 14"x7" 2 ใบ
ไม้ประดู่ปัจจุบันจัดเป็นไม้หายาก ราคาแพง เนื่องจากเป็นไม้สงวน
ตัวถัง 4 ใบนี้ผ่านการเก็บบ่มนานถึง 8 ปีก่อนจะมาทำเป็นกลองในรูป
รับรองว่าแต่ละใบนั้นพิเศษสุดๆ ถือเป็น rare item จริงๆครับ